+84 28 5431 8840

Catena, Chardonnay

  • Giống nho: 100% Chardonnay
  • Độ cồn: 13.5%
  • Độ acid: 6.2 grams/liter
  • Độ pH: 3.25