+84 28 5431 8840

Catena Zapata, Nicasia Vineyard, Malbec

  • Giống nho: 100% Malbec
  • Độ cồn: 14 %
  • Độ acid: 6.3 grams/liter
  • Độ pH: 3.6
  • Rượu chưa lọc

Sản phẩm liên quan