+84 28 5431 8840

Cock & Bull Shiraz

Giống nho: Shiraz

Màu sắc: Đặc trưng màu đỏ đậm với sắc ánh tím.