+84 28 5431 8840

LaPosta - Blanco

Sự pha trộn cho ra màu trắng độc đáo này là một khám phá bởi cảm giác. Chúng tôi tự hỏi rằng nó sẽ như thế nào nếu pha trộn nho từ bốn vườn nho có độ dốc cao từ khắp Argentina từ bốn người trồng tài năng, và chúng tôi đã ngạc nhiên 1 cách sung sướng,  sự pha trộn này cho ra loại rượu sáng, tươi và sắc nét với đào trắng chín và có mùi hương trong mũi. Vị ngọt của vỏ cây và vị của chanh khô giữ trong thời gian khá lâu trên vòm họng. Đối với các loại thực phẩm dùng chung khi uống rượu, chúng tôi vẫn đang cân nhắc những loại thực phẩm mà không phù hợp để uống chung, nhưng chắc chắn nó là một loại rượu để giữ trong tủ lạnh dùng cho tất cả mọi dịp.