+84 28 5431 8840

Nederburg Sauvigon Blanc

Giống nho; Sauvignon Blanc

Màu sắc: Đặc trưng với màu ánh kim xanh.