+84 28 5431 8840

Catena, Nicolás Catena Zapata, Cabernet Sauvignon Malbec 2001

  • Giống nho: 80% Cabernet Sauvignon, 20% Malbec
  • Độ cồn: 14 %
  • Độ acid: 6.4 grams/liter
  • Độ pH: 3.57
  • Rượu chưa lọc