+84 28 5431 8840

Viña Almaviva, 2008 Red Blend

Giống nho
Cabernet Sauvignon 66%
Camernere 26%
Cabernet Franc 8%

Được ủ 18 tháng trong thùng gỗ sồi Pháp mới