+84 28 5431 8840

Viña Almaviva, 2010 Red Blend

Giống nho
Cabernet Sauvignon 61%
Camernere 29%
Cabernet Franc 9%
Petit Verdot 1%
Được ủ 17 tháng trong thùng gỗ sồi Pháp mới