+84 28 5431 8840

Viña Almaviva, 2013 Red Blend

Giống nho
Cabernet Sauvignon 72%
Camernere 19%
Cabernet Franc 6%
Petit Verdot 2%
Merlot 1%
Được ủ 18 tháng trong thùng gỗ sồi Pháp mới