+84 28 5431 8840

Sự kiện Thứ tư, ngày 30 tháng 11

Appleton Estate tại sự kiện Jamaica Reggae Festival, OMG Bar, TP.HCM 11/12/16

vào ngày 11 tháng 12, 2016


OMG Tapas Bar & BistroTP.HCM

 

Appleton Estate sẽ có mặt tại sự kiện Jamaica Reggae Festival, OMG Bar, TP.HCM ngày 11/12/16.