+84 28 5431 8840

Sự kiện Thứ tư, ngày 30 tháng 11

Lapostolle wine tasting tại Sailing Club Nha Trang 07/12/2016

vào ngày 7 tháng 12, 2016


Sailing Club Nha Trang72-74 Trần Phú, Nha TrangLapostolle wine dinner tại Sailing Club Nha Trang. 
Tấn Khoa là nhà phân phối độc quyền của Lapostolle tại Việt Nam.