+84 28 5431 8840

Jack Daniel, Grey Goose & Jägermeister tại Saigon Rugby 10s 17/09/2016

Thứ ba, ngày 27 tháng 9

Jack Daniel, Grey Goose & Jägermeister tại Saigon Rugby 10s 17/09/2016


9h00 đến 18h00 ngày 17/09/2016 tại địa điểm trường đại học RMIT, Quận 7, tp Hồ Chí Minh.

xem thêm

Jägermeister tại lễ hội bia Oktorberfest 29/09-2/10 Nikko Saigon

Thứ ba, ngày 27 tháng 9

Jägermeister tại lễ hội bia Oktorberfest 29/09-2/10 Nikko Saigon


Jägermeister sẽ có mặt tại lễ hội bia Oktoberfest 2016, 29/09-2/10 tại khách sạn Nikko Saigon.

xem thêm