+84 28 5431 8840

Tin tức Thứ ba, ngày 27 tháng 9

Bloomberg: "Ngày càng nhiều người sành vang săn lùng Malbec"

Bloomberg: “Vang Malbec Argentina tinh tế, đa cách nhưng cân bằng, đó là lý do tại sao ngày càng nhiều người sành vang tại California săn lùng những chai vang Malbec hảo hạng như một thú sưu tầm mới mẻ."

Bài viết trên Bloomberg cũng đưa chai vang từ nhà vang Catena "2013 Bodega Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae Malbec" như là một ví dụ tiêu biểu cho dòng vang Malbec Argentina.

Tấn Khoa là nhà phân phối độc quyền của Catena tại Việt Nam.