+84 28 5431 8840

Tin tức Thứ hai, ngày 16 tháng 1

Sự kiện vang Bordeaux Rendez-vous đáng chú ý nhất trong năm sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 03 2017Chúng tôi hân hạnh xin thông báo Bordeaux Rendez-vous, sự kiện vang Bordeaux đáng chú ý nhất trong năm, sẽ quay trở lại Việt Nam và được tổ chức tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào tháng 03, 2017. Thông tin chi tiết sẽ tiếp tục cập nhật tại website của Tấn Khoa.